Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med The Creative Ant med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.thecreativeant.se. Vi motsätter oss allmänna villkor från beställarens sida vilka motsäger eller avviker från nedanstående bestämmelser.

Sluter vi ett avtal med en konsument som har sin stadigvarande vistelse utanför Sverige och i ett annat land inom den Europeiska unionen som vi skulle erbjuda leverans till, så gäller de allmänna villkor som vi eventuellt har upprättat för mottagarlandet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändring.

2. Priser, fraktkostnader, leverans

För beställningar i vår webbshop gäller de priser som är angivna vid tidpunkten för beställningen. De angivna priserna är slutpriser i kronor, d v s de inkluderar alla priskomponenter samt mervärdesskatten. Skulle extra kostnader uppstå vid enskilda betalningssätt anger vi detta tydligt under beställningsförfarandet. Vi informerar om kostnaden för frakten på www.thecreativeant.se.

Normalt lämnar varorna vårt lager inom 1-2 arbetsdagar och är framme hos kund inom 2-3 arbetsdagar efter beställning.

3. Hur avtal ingås

Presentationen av artiklarna utgör inget juridiskt bindande anbud, utan är en uppmaning till kunden att lämna oss ett bindande anbud. Detta anbud från kundens sida kan lämnas muntligt eller per brev och e-mail eller genom att skicka en beställning på de artiklar som har lagts i kundvagnen i webbshopen. När kundens beställning har kommit in på webbshopen får kunden automatiskt ett e-postmeddelande som dokumenterar det anbud (den beställning) som kunden har lämnat. Denna e-post bekräftar att beställningen har inkommit till oss. Det innebär inte att ett avtal har kommit till stånd. Ett giltigt avtal mellan kunden och oss ingås först då vi accepterar kundens anbud per e-post eller på telefon eller genom att leverera varan inom sju dagar. Det finns ingen skyldighet för oss att acceptera kundens anbud.

The Creative Ant ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.
Slutandet av avtal sker på svenska eller engelska. Vi tecknar enbart avtal med kunder som är över 18 år och myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part.

Du får en automatisk orderbekräftelse efter avslutad beställning per e-post till den adress som du har angivit.

4. Ångerrätt

För dina inköp gäller en ångerrätt på 14 dagar. Du har rätt att utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar från den dag du tar emot varan, eller väsentlig del av den. Under denna period har du en ångerrätt som innebär att du har möjlighet att utan några förpliktelser från din sida, bortsett från transportkostnaderna för returen, frånträda köpeavtalet. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick. För att utnyttja din ångerrätt är det tillräckligt att du skickar ett e-mail till oss om att du vill utnyttja ångerrätten eller att du skickar tillbaka varan före ångerfristens utgång. Meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten skickas till:

myrstrandm@gmail.com

Om det inte är fel på den levererade varan och du utnyttjar din ångerrätt måste du betala kostnaden för att skicka tillbaka varan. Observera att du inte kan skicka den mot postförskott. Vi rekommenderar att du tar kontakt med The Creative Ant innan du skickar tillbaka din retur till oss.

Återbetalning för varan kommer att ske till dig senast inom 7 dagar från det att vi tagit emot den returnerade varan. Att inte hämta ut sitt paket innebär inte en retur. Det är du som kund som har det ansvaret för att er retur kommer till oss.

5. Fel på varan/Reklamation

a) Vår målsättning är att alltid leverera produkterna i perfekt skick, redo att ges bort som gåva. Om en produkt skulle vara felaktig på något sätt ska du meddela oss om detta. Vid fel på den levererade varan kan konsumenten i första hand välja mellan att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans misslyckas eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet.

b) Konsumenten får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar konsumenten inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet Reklamerar näringsidkaren inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet.

c) Fel på varan får inte åberopas om skador har uppstått genom osakkunnig, oaktsam eller oriktig hantering eller användning av varan genom kunden eller om varan hanterats eller använts i strid med tillverkarens instruktioner.

d) Säljaren medger varken garanti eller liknande utfästelse. Tillverkargarantier påverkas inte härav. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som konsument, gäller naturligtvis när du handlar hos oss.

e) Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Du kommer att ersättas för dina eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation. Återbetalning kommer att ske inom 7 dagar.

Använd följande kontaktinformation vid reklamation:

myrstrandm@gmail.com

eller

0762-968345

6. Äganderättsförbehåll

Varan förblir The Creative Ant’s egendom fram till den slutliga betalningen.

7. Personuppgifter

Vi sparar dina beställnings- och kontaktuppgifter inom ramen för avtalets utförande (även genom överförande av uppgifterna till partner som samarbetar med oss vid utförandet av uppdraget eller leveransen), samt för eventuella returer och för produktrekommendationer gentemot kunder.

När du handlar hos oss sparas din mejladress i vårt register för nyhetsbrev och i och med att du godkänner försäljningsvillkoren så godkänner du också utskick av nyhetsbrev.

8. Ogiltighetsbestämmelser, jurisdiktion, tillämplig lag

Om någon eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga så kommer resterande delar av dessa att förbli giltiga. Den ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas av relevant och tillämplig lagbestämmelse.

Alla transaktioner och avtal mellan oss ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Sverige har jurisdiktion över alla rättsliga tvister med anknytning till detta avtal eller efterföljande fristående avtal.

----------------------------------

The Creative Ant

Tel: 0762-968345

Mariagatan 4C
172 30 Sundbyberg

Org nummer: 830721-0362